Nybro Odlarförening

Nybro odlarförening ansvarar för kolonilotterna i Svartbäcksmåla. För mer information kontakta klubben via e-post: nybroodlarforening@outlook.com