Bullerfritt område

För att värna möjligheterna för dig att koppla av i naturen, har kommunfullmäktige i Nybro kommun beslutat att delar av Svartbäcksmåla ska betraktas som ett bullerfritt område. Nära tätorten blir det förstås aldrig helt tyst utan där måste du acceptera att det förekommer hörbart samhällsbuller ibland. Det utpekade bullerfria området hindrar inte heller tillfälligt bullrande verksamheter såsom vägbyggen, skogsbruk eller friluftsliv, t ex skidliftar och snökanoner.

Myndigheter som bedriver tillsyn eller prövar verksamheter utifrån miljöbalken, måste dock ta hänsyn till att kommunen pekat ut ett område som ett bullerfritt område i översiktsplanen. Detta innebär att inga bullrande verksamheter kan bedrivas eller etableras i eller i anslutning till ett utpekat bullerfritt område, till exempel vindkraftverk. Bäst möjligheter att ”uppleva tystnaden” har du nere vid S:t Sigfridsån och i barrskogarna på södra sidan om ån.

 

bullerfritt omrade svartbacksmala