Fiske

Fisket i Svartbäcksmåla naturreservat är fritt för alla. Du kan fiska i den vackra St. Sigfridsån som slingrar sig genom hela området och som har höga naturvärden. I sydöstra delen av reservatet mynnar ån ut i Skabro damm där det också finns goda möjligheter till fiske.  Har du tur kan du bland annat få aborre, gädda och kanske även karp på kroken. Lycka till!