Ridning

I Svartbäcksmåla finns ett flertal leder som är uppmärkta för ridning. Finns önskemål om en längre sträcka att rida finns den ca 10 mil långa leden ”Ridled genom Glasriket”.

Mer information finns på nybro.se