Ridning

I Svartbäcksmåla finns ett flertal leder som är uppmärkta för ridning. Finns önskemål om en längre sträcka att rida finns den ca 10 mil långa leden ”Ridled genom Glasriket”.

Ridled i Svartbacksmala naturreservat – PDF (644 KB)