Vandring

I Svartbäcksmåla finns många stigar och leder av varierande längd och karaktär. Lederna går till stor del i Svartbäcksmåla naturreservat. Naturreservatet har en unik naturmiljö formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för cirka 18 000 år sedan. Skogen i och kring Svartbäcksmåla domineras av gran men även tall, lönn och asp är vanliga. I naturreservatet finns också ädellövskog och här kan du hitta, blåsippa, sumpviol och vätteros.

Motionsspår

2,5 km (belyst), 5 km, 5 km (kuperat) & 10 km

Naturstigen

2,2 km – Naturstigen går genom varierande natur och längs vägen finns tio nummerskyltar. I tillhörande broschyr finns information om de speciella natur- och kulturvärdena i området. Broschyren finns att hämta vid Nybro orienteringsklubb.

Grönmoleden

7 km – Grönmoleden går från Svartbäcksmåla och vidare till Pukeberg för att sedan fortsätta över Thebacken och upp runt Linnéasjön och Joelskogen för att sedan vända tillbaka igen mot Svartbäcksmåla. På vägen passeras även Qvarnaslät hembygdsgård.

Pukeberg

Pukeberg

Dackeleden

84 km – Dackeleden har fått sitt namn efter den omtalade Nils Dacke som ledde
upproret mot Gustav Vasa på 1540-talet då småländska bönder protesterade mot kungens politik i landet. Leden passerar Svartbäcksmåla och går mellan Aboda Klint och Mosjön Dackeleden är kuperad i norr och lättvandrad i söder. I väster ansluter leden till Glasbruksleden och tillsammans tar de två lederna dig genom glasriket i Nybro kommun. Leden passerar intressanta områden av såväl modern som historisk karaktär.
Dackeleden – PDF (763 KB)