Unik geologi

Svartbäcksmåla ligger i den skog- och sjörika delen av sydöstra Småland. Genom området ringlar sig distinkta åsar som den geologiskt intressanta Nybroåsen. Är du uppmärksam kan du om våren få se den vackra mosippan.

mosippa-2

Mosippa. Foto: Jörgen Karlsson

Bergtagen

Lyssna till landskapet och låt det berätta om geologiska processer ändå sedan jordens födelse. Färdas i tanken till urtiden och gör ett stopp för knappt två miljarder år sedan. Två kontinenter kolliderar och en storslagen bergskedja skjuter upp. Roten till detta numera nednötta berg är grunden i det svenska landskapet och det vi idag står och går på. Berggrunden rör sig, smälter samman och stelnar i nya formationer. Graniten i Nybro föds, 1690 miljoner år före nutid.

Istidens härskare

Under den senaste årmiljonen, kallad kvartär, leker kylan och värmen tafatt. Istider växlar med varma isfria faser. Landskapet ligger odramatiskt och svagt böljande när istidens härskare gör entré, för 115 000 år sedan. Ismassan, ibland 2000 meter tjock, bryter stenblock ur berget, plockar upp grus och sand, krossar och blandar.

För 18 000 år sedan börjar isen sin reträtt och förvandlas till isälvar. Det forsande smältvattnet finner väg mellan isens väggar och lämnar löst material i långsmala rullstensåsar på botten av den tidens hav. Nybroåsen är sju mil lång och sydöstra Sveriges största isälvsformation. Vid Hjortåsen, söder om naturreservatet,  finns jättegrytor och 1 km sydost om skidbacken finns den getryggsformade åsen Kärringaryggen.

Baltiska issjön

Mellan isfronten och landet i söder syns en mindre vattensamling. Enorma mängder smältvatten strömmar till och en issjö, kallad Baltiska issjön, växer fram. Den täcker stora delar av södra Sverige och stående vid OK-stugan i Svartbäcksmåla befinner du dig invid dess strand. Vågorna svallar marken, stenar och block friläggs och rundas. Issjöns högsta strandlinje är i Nybro 81 meter över havet. Issjön är en del av Östersjöns utveckling.

Döende isblock

Stora isblock bryts loss från moderisen och blir liggande kvar. Moränen lägger sig vid blockens sidor och letar sig in mellan dem. Skälvande ger isblocken upp i kampen mot värmen. Det enda som återstår är gropar i marken, dessa kallas dödisgropar. I Svartbäcksmåla finns ett helt dödislandskap,

En unik kil av is

Istidsvintrar varvas med arktiska somrar. Kölden spräcker marken och när översta jordlagret tillfälligt befrias från tjälen sipprar den ner i den frusna sprickan. Under århundraden bearbetas den av nya sprickbildningar och nerrasande jord. Långt senare upptäcks den ovanligt välformade iskilen i sandtaget vid OK-stugan. Idag finns den konserverade kilen i kommunhusets foajé.

Iskilen i Svartbäcksmåla

Iskilen i Svartbäcksmåla. Foto Jan Mikaelsson