Hinderbana

Under 2020 påbörjades arbetet med att anlägga en hinderbana i Svartbäcksmåla. Målet är en slinga där du med jämna mellanrum kan utmana dig med hinder av olika slag. Banan är inte klar ännu, men här kan du se vart de fem hinder som är anlagda finns, och nu finns även ett sjätte hinder på plats. Slingan börjar vid utegymmet och hinder nummer fem och sex ligger längs gång-/cykelvägen på andra sidan ån.