Utegym

För dig som vill styrketräna utomhus finns Svartbäcksmålas utegym. Utegymmet består av tio olika stationer med varierande svårighetsgrad och ligger i nära anslutning till parkering, omklädningsrum och dusch.