Vandring

I Svartbäcksmåla finns många stigar och leder i varierande längd och karaktär. Lederna går till stor del i Svartbäcksmåla naturreservat som har en unik naturmiljö formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för cirka 18 000 år sedan. Skogen i och kring Svartbäcksmåla domineras av granskog men här är också tall, lönn och asp vanliga. I naturreservatet finns även ädellövskog.

Motionsspår

2,5 km (belyst), 5 km, 5 km (kuperat) & 10 km

Naturstigen

2,7 km – Naturstigen går genom varierande natur och längs vägen finns tio skyltar med information om de speciella natur- och kulturvärdena i området.

Naturstigen

Grönmoleden

7 km – Grönmoleden går från Svartbäcksmåla och vidare till Pukeberg för att sedan fortsätta över Thebacken och upp runt Linnéasjön och Joelskogen för att sedan vända tillbaka igen mot Svartbäcksmåla. På vägen passeras även Qvarnaslät hembygdsgård.

Dackeleden

84 km – Dackeleden har fått sitt namn efter den omtalade Nils Dacke som ledde
upproret mot Gustav Vasa på 1540-talet då småländska bönder protesterade mot kungens politik i landet. Leden passerar Svartbäcksmåla och går mellan Aboda Klint och Mosjön Dackeleden är kuperad i norr och lättvandrad i söder. I väster ansluter leden till Glasbruksleden och tillsammans tar de två lederna dig genom glasriket i Nybro kommun. Leden passerar intressanta områden av såväl modern som historisk karaktär.
Dackeleden – PDF (763 KB)